cdc-coteauxdegaronne
» » Industrie en regio: Een economisch historische studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Dutch Edition)
eBook Industrie en regio: Een economisch historische studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Dutch Edition) ePub

eBook Industrie en regio: Een economisch historische studie naar de rol van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Dutch Edition) ePub

by Jozef Julius van der Werf

 • ISBN: 9001945112
 • Subcategory: No category
 • Author: Jozef Julius van der Werf
 • Language: Dutch
 • Publisher: Wolters-Noordhoff (1989)
 • Pages: 290
 • ePub book: 1353 kb
 • Fb2 book: 1620 kb
 • Other: txt lit docx lrf
 • Rating: 4.6
 • Votes: 832

Description

0 people like this topic.

0 people like this topic. Content from Harvard Library Open Metadata licensed under CC0 . It's free and anyone can join.

Na de tweede helft van de 18e eeuw gat een nieuw perspectief dagen, als de economische conjuctuur verbetering . zij aanvankelijk nog economisch en cultureel op elkaar afgestemd bleven.

Na de tweede helft van de 18e eeuw gat een nieuw perspectief dagen, als de economische conjuctuur verbetering vertoont, een nieuwe Het tweede deel van de "Geschiedenis van beide Limburgen" begint op een moment (1632), dat een dieptepunt vormt in het bestaan van deze streken tengevolge van de politieke versnipperingen, de economische stagnatie en de sociale onrust.

Sinds 3 jaar is in een verzorgingshuis in de stad Groningen een tussen verzorgenden, huisartsen en een verpleeghuisarts opgezet. Er worden maandelijks besprekingen gehouden die gaan over zorgproblemen en nascholing van de verzorgenden. Deze structurele besprekingen hebben geleid tot een beter inzicht in elkaars mogelijkheden en beperkingen en een laagdrempeliger overlegmogelijkheid.

Leeuwarden: Boeijenga Music Publications, 2009

Leeuwarden: Boeijenga Music Publications, 2009. The DVD is the highlight of the set. Lucky organists can visit these Dutch churches and hear the instruments, while those more fortunate can actually play these historic organs, but to chat with the organ experts Cor Edskes and Jan Jongepier and the organbuilders Jürgen Ahrend and Bernhardt Edskes will be impossible for most.

Een onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland. 1977) 299–329; idem, ‘De rol van vrouwen in oproeren in de Republiek in de 17de en 18de eeuw’, ibidem, IV, ix (Sept. Bijdragen XVI (3 vols. Wageningen, 1972) 20. oogle Scholar. Jansen, ‘Het ritme van de dood. Sociale conjunctuur in Amsterdam 1750–1800’, Ons Amsterdam, XXV (Amsterdam, 1973) 88–91.

De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe.

Cort van der Linden, 'Gemeente Laren (provincie Gelderland)', in: Uitkomsten van het onderzoek naar de toestand van den landbouw in Nederland, deel 1 ('s-Gravenhage 1890) 6. Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe. Bouwer, Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe (Utrecht 2008) 330-345. English Landed Society in the Nineteenth Century.

Is Mies van der Rohe’s architecture hostile to art? Set within the context of a lifelong engagement with artworks and their collectors, a closer consideration of the Lange and Tugendhat houses reveals a moment of transition more. Is Mies van der Rohe’s architecture hostile to art? Set within the context of a lifelong engagement with artworks and their collectors, a closer consideration of the Lange and Tugendhat houses reveals a moment of transition. The anticipatory incompleteness of the Lange House yields to the Tugendhat House’s integrated approach in which the house itself becomes.

Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie. Wat betreft economische groei en ontwikkeling van de werkloosheid heeft de Nederlandse economie het sinds 1973 slechter gedaan dan andere OECD-landen. Op de vraag naar de oorzaken van die slechte prestatie zijn in het verleden uiteenlopende antwoorden gegeven door . Ook zijn er diverse wegen aangegeven om op te rukken naar een betere positie.

In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog verdwenen veel bedrijfsarchieven of ze dreigden te verdwijnen. Dat zou het onderzoek naar de economische geschiedenis zeer bemoeilijken. Om dat te voorkomen werd op advies van de commissie-Posthumus het NEHA opgericht. De oprichting ervan betekende een stimulans voor de beoefening van de. Het NEHA richtte zich op het behoud en het toegankelijk maken van particuliere economisch historische archieven. In de eerste twintig jaar van zijn bestaan verwierf het 108 van dergelijke archieven.